O homeopatii

Homeopatie je přírodní léčebná metoda, navíc metoda celostní, která vnímá a léčí pacienta jako celek, jako jedinečnou bytost. Základem homeopatie je takzvaný princip podobnosti. Ten říká, že podobné se léčí podobným. To znamená, že látka, která je schopna vyvolat jisté příznaky, je-li zpracována do podoby homeopatického léku, nabývá schopnosti léčit nemoci, které se projevují podobnými symptomy.

Uveďme si několik příkladů:
Při loupání a krájení cibule jsou naše sliznice v nose a také oči drážděny uvolňujícími se silicemi. Oči slzí, v nose se začne tvořit nosní sekret. Často musíme přerušit práci, abychom si důkladně vyčistili nos. Příznaky vyvolané dráždivými silicemi jsou tedy velmi podobné klasické rýmě. Toho se v homeopatii využívá k léčbě rýmy právě přípravkem připravovaným z cibule – homeopatikem Allium cepa.

Otrava arzénem poskytuje zase jiný obraz symptomů, ve kterých převládá průjem, zvracení,  pálivé bolesti a vnitřní nepokoj, který se projevuje přecházením po místnosti nebo zmítáním se na lůžku a častým nervózním usrkáváním vody, aniž by postižený měl potřebu opravdu se napít. Postihne-li nás onemocnění projevující se těmito symptomy, například střevní chřipka nebo třeba otrava zkaženou rybou, bude s velkou pravděpodobností homeopatický lék Arsenicum album připravovaný z arzénu přípravkem, které tyto potíže vyléčí: rychle, účinně a přitom zcela bezpečně, tedy bez jakýchkoli nežádoucích vedlejších účinků. Uveďme ještě dva příklady ilustrující homeopatický princip léčení podobného podobným, latinsky similia similibus curantur.

Na úbočích islandské sopky Hekla rostou na zvětralé lávě traviny, které spásají ovce. Farmáři si povšimli, že na kostech těchto ovcí se často vyskytují nejrůznější výrůstky. A je to právě homeopaticky zpracovaná láva z této sopky, která se pod názvem Hekla lava používá velmi úspěšně k léčení patních ostruh a dalších výrůstků na kostech. Toto homeopatikum může dokonce pomoci i při rakovině kostí.

Pokožka některých jedinců reaguje velmi citlivě na sluneční záření. Objevují se zarudnutí, puchýře a spáleninám podobné symptomy. Homeopatikum Sol tyto potíže léčí a může se podávat i preventivně. Homeopatikum Sol je unikátní v tom, že se připravuje ze slunečního světla: v ranních nebo dopoledních hodinách se na Petriho misku s mléčným cukrem soustředí pomocí lupy světelné paprsky a takto roztavená laktóza se poté rozpustí v alkoholu a dále homeopaticky zpracovává, tedy postupně ředí a potencuje.

Při homeopatické léčbě je důležité uvědomit si, že každé onemocnění je individuální a projevuje se u každého jedince poněkud odlišným souborem symptomů. Proto je velmi důležité vnímat všechny příznaky onemocnění, nejenom ty nejvýraznější, které jsou pro dané onemocnění zcela typické. Ve schopnosti rozpoznat specifické příznaky onemocnění spočívá klíč k účinnosti i úspěšnosti homeopatické léčby.

Více informací naleznete na stránkách www.kezdravi.cz